טיפולי שיננית

על מנת לשמור על תוצאות הטיפול לאורך זמן יש צורך להקפיד מאוד על ביצוע ההנחיות שניתנו ע"י הרופא והשיננית במהלך הטיפול הראשוני ועל טיפול תחזוקה שוטף אצל השיננית אחת לתקופה שתיקבע ע"י הרופא. ישנם מטופלים הזקוקים לטיפולי תחזוקה אחת ל 6 – 12 חודשים וישנם מטופלים הזקוקים לטיפולי תחזוקה אחת ל 3 – 4 חודשים.

מחקרים מוכיחים כי מעבר לכל ספק יש חשיבות עצומה להקפדה על טיפולי התחזוקה השוטפים ע"מ לשמר את תוצאות הטיפול לאורך זמן וע"מ להימנע מאובדן שיניים. לביצוע טיפולי התחזוקה השוטפים במרפאת החניכיים יש יתרון עצום – צוות שינניות מיומן המטפל באוכלוסיה הסובלת ממחלות חניכיים לצד נוכחות של הרופא לצרכי ביקורת שוטפת.